Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare

ORDIN nr. 3.684 din 15 februarie 2023pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilorcare au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapanaţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MinisterulEducaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţiiinternaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, a listei privindcorespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţieiinternaţionale cu… Continue reading Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare

Olimpiade si concursuri

Competiții ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022-2023 https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat https://edu.ro/Ordin_5379_2022_aprobare_criterii_acordare_burse_scolare