ORDIN nr. 6235 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor deviolenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şipersonalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *