Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare

ORDIN nr. 3.684 din 15 februarie 2023
pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor
care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa
naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul
Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii
internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, a listei privind
corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei
internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face
înscrierea acestor elevi şi a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a,
în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *